Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

HACCP i godišnji plan provedbe DDD mjera

 

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)  je sustav analize opasnosti procjenom i kontrolom kritičnih točaka u prevenciji i kontroli bolesti koje se prenose hranom. HACCP sustavom nastoje se prepoznati sve opasnosti koje bi se mogle javiti u bilo kojem stadiju proizvodnje, obrade ili pripreme hrane, treba procijeniti njihove rizike i odrediti gdje bi se učinkovito mogle provoditi kontrolne mjere.

Ovlašteni smo za izdavanje dokumentacije u skladu sa HACCP normama i programom, a koja se tiče provođenja DDD mjera i izrade Godišnjeg plana provedbe DDD mjera.

Primjena načela HACCP-a zakonski je preduvjet u EU za proizvođače, prerađivače i distributere hrane već nekoliko godina, a temeljem Zakona o hrani (NN 46/2007) od 07.svibnja 2007.godine postao je zakonski preduvjet i u Republici Hrvatskoj, te obvezuje subjekte u poslovanju hranom da uspostave i provode redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane , osim na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u svakom objektu pod njihovom kontrolom provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava HACCP do 01.siječnja 2009.godine.(NN 46/2007, čl.134). Istim Zakonom  utvrđena je i obveza primjene dobre higijenske prakse, uključujući i primarnu proizvodnju.

Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o.

Veterinarska stanica d.o.o.