Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Suradnja

 

Gradovi i općine
Provodimo obvezne sustavne deratizacije općinskih naselja i gradova, sustava javne odvodnje te adulticidne i larvicidne tretmane dezinsekcije komaraca i sl.
Potvrde raznih gradova i općina o uredno ispunjenim ugovornim obavezama potvrđuju garanciju kvalitete i pouzdanosti.

Objekti u poslovanju s hranom ili objekti javne namjene
Uspješna suradnja sa velikim brojem raznih objekata javne namjene i objekata u poslovanju s hranom (škole, vrtići, ugostiteljski i poljoprivredni objekti, domovi za starije osobe, ambulante, bolnice, muzeji, objekti za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda, deponiji i sl.)
Ugostiteljskim objektima i javnim ustanovama je prema zakonu obavezna implementacija HACCP sustava, a jedan dio toga je i godišnji plan provedbe DDD mjera koji spada pod našu užu specijalnost (ovlašteni smo za izdavanje dokumentacije u skladu sa HACCP normama i programom).

Privatne osobe i stambeni objekti
Hitne intervencije dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na Vaš poziv u Vašem domu.
Moguća naplata iz pričuve stambene zgrade.
Preventivna dezinfekcija, dezinsekcija ili deratizacija zajedničkih prostorija stambenih zgrada.

Tvrtke i poslovni prostori koji ne posluju s hranom ili namjena nije javna
Zaštita poslovnih prostora, skladišta i ostalih objekata unutar tvrtke radi sprečavanja materijalnih šteta koje mogu prouzročiti razni štetnici (npr. na finim tkaninama, kablovima, strojevima, samom objektu i sl.)

Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o.

Veterinarska stanica d.o.o.