Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Usluge

 

Vršimo usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema HACCP standardima za privatne i javne subjekte u obliku hitnih intervencija ili preventivno, mehaničkim ili kemijskim načinima.

Uništavamo sve vrste molestanata, štetnika i prijenosnika zaraznih bolesti koji nisu zaštićeni zakonima RH.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao obvezne opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provode se u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.

Dezinfekcija je zajednički naziv za postupke i radnje koje poduzimamo u cilju suzbijanja, odnosno smanjenja broja štetnih mikroorganizama na predmetima, u prostorima, u vodi, u zraku, na tijelu…
Obavezna dezinsekcija se provodi po nalogu sanitarne ili veterinarske inspekcije ili prije početka rada novoizgrađenog objekta te puštanja u pogon objekta koji dugo nije bio u funkciji.

Dezinsekcija je pojam koji podrazumijeva postupke i radnje koje izvodimo kako bi uništili ili smanjili populaciju štetnih insekata (insekata prijenosnika uzročnika zaraznih bolesti) te insekata koji ometaju ljude u njihovom radu ili odmoru (muhe, komarci, mravi, žohari, stjenice, buhe, tekuti, ose, stršljeni…)

Deratizacija je zajedničko ime za postupke i radnje koji imaju za cilj uništavanje odnosno smanjenje populacije štetnih glodavaca koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti te nanijeti značajne materijalne štete (miševi, štakori, voluharice…)

 

Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o.

Veterinarska stanica d.o.o.