Usluge

 

Vršimo usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema HACCP standardima za privatne i javne subjekte u obliku hitnih intervencija ili preventivno, mehaničkim ili kemijskim načinima.

Uništavamo sve vrste molestanata, štetnika i prijenosnika zaraznih bolesti koji nisu zaštićeni zakonima RH.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao obvezne opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provode se u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.

Dezinfekcija je zajednički naziv za postupke i radnje koje poduzimamo u cilju suzbijanja, odnosno smanjenja broja štetnih mikroorganizama na predmetima, u prostorima, u vodi, u zraku, na tijelu…
Obavezna dezinsekcija se provodi po nalogu sanitarne ili veterinarske inspekcije ili prije početka rada novoizgrađenog objekta te puštanja u pogon objekta koji dugo nije bio u funkciji.

Dezinsekcija je pojam koji podrazumijeva postupke i radnje koje izvodimo kako bi uništili ili smanjili populaciju štetnih insekata (insekata prijenosnika uzročnika zaraznih bolesti) te insekata koji ometaju ljude u njihovom radu ili odmoru (muhe, komarci, mravi, žohari, stjenice, buhe, tekuti, ose, stršljeni…)

Deratizacija je zajedničko ime za postupke i radnje koji imaju za cilj uništavanje odnosno smanjenje populacije štetnih glodavaca koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti te nanijeti značajne materijalne štete (miševi, štakori, voluharice…)